Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek heeft aangetoond dat door ziekte re-integratie van een werknemer in eenzelfde of andere functie binnen het eigen bedrijf/de eigen organisatie niet meer tot de mogelijkheden behoort, zal er buiten het bedrijf/de organisatie naar passend werk gezocht moeten worden.

Markus Select, met haar expertise op het gebied van re-integratie en haar uitgebreide netwerk van werkgevers, kan u daarbij ondersteunen.

In een re-integratietraject 2e spoor bij Markus Selectie staan volgende thema’s centraal:

  • Oriëntatie op persoonlijke omstandigheden;
  • Evaluatie van werkervaringen;
  • Oriëntatie op eigen vaardigheden en kwaliteiten;
  • Oriëntatie op beperkingen fysiek/psychisch;
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt;
  • Sollicitatie naar een nieuw extern dienstverband.

Ons doel is helder:

  • Een nieuwe passende en duurzame baan vinden die aansluit bij de wensen en de mogelijkheden van de kandidaat;
  • Een goede verslaglegging van de re-integratie gebaseerd op de eisen die in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter gesteld worden aan het re-integratiedossier.

Onze begeleiding is gebaseerd op individueel maatwerk.

Wilt u meer weten over een re-integratietraject 2e spoor, neem dan telefonisch of via mail contact met ons op. Onze consulenten maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakings/adviesgesprek en een offerte op maat.

Voor meer inlichtingen over onze werkwijze neem hier contact met ons op…