Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen waarom organisaties zich genoodzaakt zien op een bepaald moment afscheid te nemen van medewerkers. Veranderende bedrijfsomstandigheden en reorganisatie kunnen ertoe leiden dat een bepaalde functie verdwijnt. Of functie-eisen die aan medewerkers gesteld worden kunnen in de loop der tijd veranderen waardoor de betreffende medewerker niet meer voldoet aan het functieprofiel. Ook de medewerker zelf kan veranderen, en pogingen om weer aansluiting te vinden leveren onvoldoende op.

Afscheid moeten nemen of herplaatsen van een groep werknemers is soms niet te voorkomen. Een vervelende ervaring voor alle betrokkenen. De overheid, de vakbond, de ondernemingsraad en werknemers: allen kijken met argusogen toe hoe u in zo’n situatie uw rol als werkgever invult. En hoewel de ene werknemer zo’n gebeurtenis gemakkelijker hanteert dan de andere, hebben zij één ding gemeen: zij moeten afscheid nemen van hun functie en werkomgeving en zijn daardoor gedwongen hun loopbaan in eigen hand te nemen. In deze en vergelijkbare situaties kan men kiezen voor een outplacementtraject.

In een outplacementtraject wordt de betreffende medewerker begeleid naar een nieuwe, passende werkplek elders. De kandidaat krijgt een helder beeld van de eigen capaciteiten, persoonlijkheid, competenties en ambities en weet deze adequaat in te zetten. Een organisatie die ervoor kiest om een bepaalde medewerker een outplacementtraject te laten doorlopen, wil die werknemer ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe perspectieven. Dat is goed voor de medewerker en voor de organisatie, omdat het de mobiliteit en doorstroming bevordert.

Een zorgvuldig begeleid outplacement voorkomt ook dat situaties escaleren. Op het moment dat een kandidaat een daadwerkelijke nieuwe start maakt, neemt deze op een gezonde manier afscheid van het bedrijf. Hiermee laat de werkgever zien zijn verantwoordelijkheid als werkgever serieus te nemen, waardoor arbeidsonrust en ontevredenheid voorkomen worden, ook in soortgelijke situaties in de toekomst.

Onze begeleiding is gebaseerd op individueel maatwerk.

Wilt u meer weten over een outplacementtraject bij Markus Select, neem dan telefonisch of via mail contact met ons op. Onze consulenten maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakings/adviesgesprek en een offerte op maat.

Voor meer inlichtingen over onze werkwijze neem hier contact met ons op…