Sollicitatie en ontslag zijn weliswaar zeer belangrijke momenten in een loopbaan, maar het blijven momenten. Na aanstelling van een op dat moment passende kandidaat blijven zowel werknemer als werkgever in ontwikkeling, en bij beide partijen kunnen zich belangrijke loopbaanvragen aandienen.

Zo kan een werkgever zich afvragen:

of een werknemer (nog) op de juiste plaats zit; hoe het functioneren van de werknemer geoptimaliseerd kan worden; of de persoonlijke kwaliteiten en competenties van een werknemer optimaal benut worden.

En een werknemer stelt zichzelf wellicht eens de vraag:

Is dit wat ik wil? Welke beroepsperspectieven sluiten aan bij mijn belangstelling? Hoe kan ik mijn persoonlijke of professionele ontwikkeling optimaliseren? Welke functies sluiten aan bij mijn persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten?

Markus Select kan bij deze én andere loopbaanvragen professionele ondersteuning bieden in de vorm van onderzoek, coaching, en/of advies.

Voor meer inlichtingen over onze werkwijze neem hier contact met ons op…